ติดต่อเรา

             หากท่านผู้ใดมีความประสงค์จะเป็นสมาชิก หรือเครือข่ายของมูลนิธิ หรือประสงค์ให้มูลนิธิเข้าไปช่วยดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามชื่อแห่งมูลนิธิ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง 

             ทางมูลนิธิยินดีที่จักได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามกำลังและความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มใจและเต็มกำลังในทุกเวลา

ที่อยู่ของเรา

  

สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 864 หมู่ที่ 12 ถนนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

Tel: 089-7100928, 081-5440431


สำนักงานสาขาของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

Tel: 081-7900290, 081-9679527

W: http://www.a-weca.com

E: thada_kku@yahoo.com