สถาปัตยกรรมต่างประเทศเกาหลีเขมร อังกอร์


เขมร  อิสานปุระ

เขมร


เวียดนาม ไซง่อนเขมร นครวัด
เขมร พระตะบอง


จีน Shaoxing

จีน ซีอาน

จีน ซีอาน

จีน สุสานจิ๋นซี


จีน ลี่เจียง

ญี่ปุ่น Fukuoka-Hiroshima-Miyajimaญี่ปุ่น

ตุรกี
ตุรกี istanbul
พม่า

ลาว เวียงจันทร์

ลาว หลวงพระบาง

เวียดนาม เมืองเว้


เวียดนาม หมี่เซิน

เวียดนาม ฮอยอัน

สเปน