สถาปัตยกรรมในประเทศ ด้านศาสนา


เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง

ดอยตุง จ.เชียงราย

บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ

ลำปาง
วัดนาอ้อ ต.นาอ้อ จ.เลยวัดพระปรางค์สีดา ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา

วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา จ. ขอนแก่นวัดยอดแก้ว บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่นวัดสระทอง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
จ. ขอนแก่น


วัดหน้าพระธาตุ (วัดตะคุ)

สุโขทัย-พิษณุโลก

ธนบุรี